Mededeling

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bij een (telefonische of mondelinge) reservering worden enkele persoonsgegevens opgeslagen met als enig doel de reservering vast te leggen. Het registreren van de persoonsgegevens is namelijk noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
Dit geldt ook voor een online reservering, waarbij de gegevens via een versleutelde verbinding (HTTPS) worden geregistreerd.

De persoonsgegevens, tenzij uitdrukkelijk door de gast toestemming is verleend, zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of worden verstrekt aan derden.

Indien gewenst, kunnen opgeslagen persoonsgegevens én eventueel de reserveringsgegevens, de dag na de reservering uit het systeem gewijzigd of verwijderd worden. U dient hier schriftelijk een verzoek voor in te dienen.